WordPress在文章上添加导航

前言

我看了很多人的WordPress都有一个导航代码,感觉蛮好看的我就自己偷过来了。这个导航可以很好的排版,个人觉得非常不错。

效果

%title插图%num

使用教程

本文隐藏内容

把下面代码展开,复制粘贴—>到外观—>小工具—>自定义HTML—>选择自己想放的位置(本人使用的是子比主题,我给代码放在小工具的位置的首页-顶部全宽度,根据自己的排版放置)

[hidecontent type="reply"]
<link rel='stylesheet' id='ding-css'  href='https://cdn.jsdelivr.net/gh/cuzbk-com/blog/dcc0d0552aa.css' type='text/css' media='all' />
<div class="home-first">
<div class="hf-widget hf-widget-1 hf-widget-hot-cats">
<h3 class="hf-widget-title">
<i class="fa fa-fire"></i>
<a target="_blank">热门专区</a>
<span>推荐热门排行专区</span></h3>
<div class="hf-widget-content">
<div class="scroll-h"><ul><li>
<a href="http://www.it7v.com/mrbk" target="_blank">
<i class="hhicon fa fa-dropbox"></i>
<span>热点新闻</span></a></li>
<li><a href="http://33h.co/2cnuw" target="_blank"> 
<i class="hhicon fa fa-laptop"></i> 
<span>趣味小程序</span></a></li>
<li><a href="http://www.it7v.com/wlym" target="_blank">
<i class="hhicon fa fa-align-justify"></i>
<span>源码基地</span></a></li>
<li><a href="http://www.atbkw.cn/jiexi" target="_blank">
<i class="hhicon fa fa-youtube-play"></i>
<span>VIP视频在线解析</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
[/hidecontent]
收录:
声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用© BY-NC-SA。转载请注明出处!
IT趣味分享 https://www.it7v.com/1233
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>